AABF Matem 2022 Deutsch      AABF Matem 2022 English       AABF Matem 2022 Zazaca

1342 yıldır unutulmayan ve unutturulmayan yanımız “Matem Orucu”
İnsanoğlunun bireysel ve Toplumsal egoları, bazen insan olmanın erdemine yakışır, bazende sınırı
olmayan vahşi bir kimliğe bürünebilir olmasıdır.
Ego kontrolden çıktığında, kendi başına buyruk olan illegal bir benlik haline dönüşür. Buda sahte bir
benliktir.
Bu manada insanoğlunun yapacağı iyiliğin sınırları var iken, yapacağı kötülüğün sınırları yoktur.
Aleviler, yüz yıllardır her yıl hicri takvime göre muharrem ayının başlaması ile beraber, 12 gün
boyunca matem orucu tutuyor.
Matem Orucunun denmesinin nedeni Hz. Hüseyin’in Muharrem ayında Kerbela’da katledilmesinden
dolayıdır.
Imam Hüseyin 10 Ekim 680 (Hicri Takvime göre 10 Muharrem Hicri 61) Kerbela’da 72 yareni ile
beraber Yezit´in ordusu tarafından katledildi.
MS 932 -1062 Tarihleri arasında, Iran-Irak içerisinde kurulan Deylem kökenli „Büveyhiler“ devleti
(Tarihte ilk kurulan Alevi Hanedan devletidir) Büveyhiler, 12 Imam inancının yok olmaması icin
şah-ı Merdan Ali’den başlamak üzere Kerbela Katlıamında kaybettiğimiz değerlerimizi anmak,
Emevi inancını teşhir etmek için, 12 İmam Orucunu ve Kerbela Matemini kabul etmişlerdir..
„Imam Zeynel Abidin, Şehriban ve Zeynep Ana Kerbela’da yaşanan katliamında Şahitleridirler”.
Kerbela’da zalime boyun eğmeyip, biat etmeyen Hüseyin-i Deşti Kerbela var!
Kerbela’da Aydınlığın – Karalınlığa, Mazlumun – Zalime karşı durduğu direniş ruhu var.
Tarihimiz katliamlar ile doludur. Etnisite veya siyaseten değil,inancımızdan dolayı katliama uğrayan
bir toplum olarak biliyoruz ki, yaşadığımız her katliam bizler için Kerbela’dır.
Bizim Orucumuzda iftar ve sahur olguları yoktur. Gece yarısı başlayan orucumuzun ağız mühürü, Ertesi günbatımında rızalık esas alınarak gönüllerin birlenmesi ile açılır.
„Oklar sadağında iken kırılmazlar, tek tek yakalanır ise kırılırlar“
Bu manada birliğimiz, dirliğimiz daim ola,
Hakk huzurunda Muhammed Ali divanında Hüseyin darında yapılan, hizmetler verilen niyazlar Pirin
defterine kayıt ola.
Hakk erenler yardımcımız, Şah-ı Merdan yoldaşımız, bozatlı Hızır haldaşımız, ve tüm Ocak Pirleri
beraber ola.
Aşkı Niyazımızla
AABF inançkurulu
Not: Tüm Almanya’da Oruç açma saati 21:00