İmam Zeynel Abidin

 

Adı Zeynel Abidin
Ünvanı Zeyn’ül Abidin (ibadet edenlerin bezentisi), Seyyid’üs-Sacidin (secde edenlerin ulusu).
Babası İmam Hüseyin
Anası Şer-i Banu ( İran hükümdarı yezdcerd’in kızı).
Doğum yeri ve tarihi Medine, 659
Çocukları Muhammed Bakır, Abdullah Bahir, Zeyd, Eşref, Hüseyn-ül Asgar, Aliyül Asgar başta olmak üzere, onbir erkek, dört kız çocuğu olmuştur.
Ölüm yeri ve tarihi Medine, 719 ( bazı kaynaklarda 713)
Türbesi Medine’de
Ölüm sebebi Emevi halifelerinden Abdülmelik tarafından  zehirlendiği söğlenir.

İmamların soyunu sürdüren Zeynel Abidin, Kerbela’da babası Hz. Hüseyin şehit edildiğinde 24 yaşındaydı. Aşure günü Zeynel Abidin hasta döşeğinde yattığında, savaşa katılması için babası ona izin vermemişti. Fakat İmam Zeynel Abidin benim ne günahım var ki, bunca sevdiğimin arkasından bir hizmet yapamadan yaşayacağım. İmam Hüseyin bu sözler karşısında İmam Zeynel Abidin’e verdiği cevap „..Muhammed-Ali soyunun devamı senin vücuduna bağlıdır onların soyu seninle yürüyecektir…“ Sözlerini takiben Zeynel Abidin’i çadırının bir köşesine doğru götürmüştür.
Bazı tarihciler İmam Hüseyin, Zeynel Abidin’e İmamet ve velayete ait sırları bildirdiğinden bahsederler.
İmam Hüseyin atına binip şavaş meydanına giderken, peşinden yetişen eşi Şehriban Ana derki: „.. Ey yüce server. Ben Yezd-i Cürd’ün (İran Şahı) neslinden gelmiş bir kadınım, düşmanın şerrinden sana sığınmıştım. Şimdi korkum o dur ki, senden sonra bu zalimler, Ehl-i Beyt hatunlarına, belki peygamber soyu diye saygı gösterirler. Oysa bana ihanette bulunurlar. Beni kime teslim edip gidiyorsun..“
„.. Ey Şehr-i Banu bunun için gam yeme; çünki sende Ehl-i Beyt ailesindesin..“ diyerek şavaş meydanına döner.
Ehl-i Beyt ve İmamların soyunu hayatta kalarak sürdüren Zeynel Abidin’e, Adem-i Sani (ikinci Adem) veya Adem-i Al-i Aba (Peygamber soyunun başı) denirdi.
İmam Zeynel Abidin de kendini ilme veren, bilinçli ve şair ruhlu bir kişiydi. O da babası ve dedesi gibi fakirin ve ezilenin dostuydu. Parayla köle satın alıp serbest bırakırdı. Yiyeceğini fakirlerle paylaşırdı.
Önemli yapıtları: Sahfet’ül – Kamile, Sahife-i Seccide ve Risilet’ül Hukuk’dur
İmam Zeynel Abidin’e erelim
İmamların divanına duralım
Doksan bin erlere niyaz edelim
Mürvet günahıma ya Ali
                  –  Pir Sultan Abdal –