Kırk Erkanında okunacak Gülbenk

Bismi Şah Allah Allah,
Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle, Muhammed Mustafa’nın ve onun Ehli Beyit’inin himmetiyle!
Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed evladı Muhammed. Hakk’la ilahe illallah, Hakk birsin Muhammed’en Resulullah, Aliyün Veliyüllah, Ehli Beyt’i Keremullah, Mürşidi Kâmilullah, şefaat kıl ya Resulullah.

Ya Rabbi !
Özümüz, aslımız ve yüzümüz sana dönüktür.
Burada, dile getireceğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena, ancak sana mahsustur.
Bütün salat’ü selâmlar, rahmet ve selâmetlikler, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa ve onun Ehl Beyt’ine olsun!
Bilinen, bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız âlemleri yaratan yüce Allahım, biz huzura geldik, gülbenk için ellerimizi sana açtık. Senin rahim, gafur olduğunu biliyoruz. Rahmet ve rahim ismi şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme, ya Rabbim!
Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber hürmeti ile Hakk’a yürüyen ……….canımızın günahlarını af, mekânını nur eyle Ya Rabbim.
Ya Rabbi, okuyacağımız bu gülbengi dergahı izzetinde kabul eyle, Hakk’a göçen canımızın  ruhunu şad nurunu bol eyle!
Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım,
sana dönen canlarımızın ayıplarını ört, kalplerini pak, günahlarını af, topraklarını bol eyle!
Ey yeri ve göğü yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların yücesi Allah’ım, Muhammet Mustafa hakkı için, Ali’yel Murtaza hakkı için, ol Şah-ı Kerbela’daki Hüseyin’in hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızdan şefâatını esirgeme!
Ya Rabbi,
Her şeye kadir, gönüllere şifa veren sensin, Hakk’a yürüyen……… canımız için ellerimizi sana açmışız, bilerek veya bilmiyerek işledikleri bütün günahlarını bağışla, rahmetini ondan esirgeme!
Ya Rabbim,
Kemlik bizden kerem senden.
Tur’da Musa hakkı için,
Çarmıhta İsa hakkı için,
Miraçtaki Muhammed Mustafa hakkı için
Nuh Nebi hakkı için, senin yüce ismini zikreden canların dualarını ve lokmalarını kabul eyle!
Yüce yaradan sana sığınıyoruz.
Evliyalar aşkı için,
Erenlerin ,Ermişlerin, dervişlerin aşkına,
Üçler, Beşler, Yediler aşkına,
Hakk’a yürüyen canımızdan  rahmetini esirgeme!
Canların akibeti, Hakk’a yürümektir.
On İki İmam hakkı için,
On Dört Masum’u pak hakkı için,
On Yedi Kemerbestler’in hakkı için,
Kırkların hakkı için, Ehlibeyt hakkı için onlara şefaat kıl ya Resululllah.
Bütün Mümünlerin aşk-ı için,
“En-el Hak” diyen Mansur hakkı için,
Derisi yüzülen Nesimi hakkı için,
Kuyuya atılan Yusuf Peygamber hakkı için,
Eyüp Peygamber’in sabrı hakkı için, Hakk’a yürüyen canımızı, Ulu Divanında mahçup ve mahrum etme ya Rabbi!
Ya Rabbim,
Hazreti Pirin aşkı için,
Mürşid’i kâmil aşkı için,
Evrahı Paklar hakkı için,
Hakk’a yürüyen canımızın ruhunu şad eyle!
Ya Allah, Ya Muhammet, Ya Ali size sığınıyoruz,
Şanınız yücedir sizin
Sen, yalnız sen Âlimsin, her şeyi en iyi şekilde bilirsin.
Hakimsin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin,
Okunan gülbenklerimizi verilen lokmalarımızı kabul eyle, Ya Muhammet Ya Ali.
Herşeye kadir olan Hakk,
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Doğru giden yoldan ayırma bizi.
Herşeyi çok iyi duyarsın, tövbemizi gülbenklerimizi ve lokmalarımızı kabul eyle Ya Rabbi.
Ya Rabbi! Darına duranlardan himmet ve hidayetini esirgeme. Yönünü sana çeviren canları şefaatinden mahrum eyleme.
Hakk’tan başka ilah yok, her yerde var olan O’dur.
O sürekli diridir, kayyum’dur, O kudretin kaynağıdır.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Onundur.
Bizi şefâatından mahrum bırakma Ya Muhammet Ya Ali.
Dinledik boyun eğdik affet bizi Ya Rabbim.
Dönüş yalnız sanadır,
Bizleri ve Hakkın rahmetine kavuşan tüm canları, On İki İmamların aşkı saadetleri için, kusurlarını bağışla, günahlarını af eyle Ya Rabbim.
Ey mülkün Malik’i sahibi olan Allahım.
Ey Rabbimiz, Muhammet Mustafa, Ali’yyel Murtaza hakkı için, hakkın rahmetine kavuşmuş bütün canların günahlarını bağışla, ruhlarını şad, topraklarını bol eyle Ya Rabbim.
Ya Rabbim sana gönül veren canların girdiği yere doğruluk, dürüstlük, çıkacağımız yerden doğruluk ve dürüstlükle çıkar. Katında bize yardımcı ol, güç ver. Bizi yalnız başımıza bırakma, sana sığınmışız Ya Şah-ı Merdan.
Hakk-Muhammed-Ali cümlemizin yardımcısı ola. On iki İmamlar’ın, On Dört Masum’u Paklar’ın On Yedi Kemerbestler’in himmetleri üstümüzde hazır ola. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Ricali Gaip Erenlerin hayır himmetleri, saf nazarları üstümüzde hazır ve nazır ola.
Dertlerimize derman, kalplerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Zümre-yi Naci’den, Güruh-u salih’den eyle. Gülbenklerimiz kabul, muratlarımız hasıl ola! Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.
Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin yüzü suyu hürmetine bütün canlarımıza ciğer acısı vermeyesin ya rabbim,  dualarımızı ve lokmalarımızı sana sunduk sen kabul eyle ya rabbim.
Yönünü Hakk’a çevirmiş canımız, nahak dünyanın sonunda hakk dünyanın başındasın; Hakk’dan geldin Hakk’a gidiyorsun; Hakk Erenlerin katarına didârına nail olasın. Hüküm Rabbil aleminden olsun, kabrin nur, toprağın bol olsun.
Hakk’a yürüyen bu canımızın, geride kalan Anesine, Babasına, kardeşlerine, eşine, evlatlarına, yakın dost ve akrabalarına uzun ömürler, tükenmez sabırlar ihsan eyle ya Rabbim.
Dil bizden, yardım Pir’den, Şefaat Muhammed Mustafa’dan olsun.
Lokma hakkına, Sofra hürmetine, Erenler keremine, Cömertlerin demine.
Hakk’a yürüyen  ………………….canımız ve aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün canlarımız ruhlarına salâvat:
Allahumme salli alla seyyidine Muhammed ve ala Ali Seyyidine Muhammed.
Hakk laa ilahe ilallah. Hakk birsin Muhammed’en Resul’lullah, Ali’yun Veli’yullah. Ehli Beyt’i Kerem’ullah, Mürşüd’ü kâmil’ullah. Şefaat kıl ya Resul’lullah