Rızalık

  • Tanrıdan gelen her şeyi gönül hoşluğuyla karşılama.
  • Tanrının hoşnutluğunu, onayını kazanma.
  • Kişinin kendisi ile barışması olarak algılanan Pir-Mürşit önünde başı secdede iken kendi özüyle hesaplaşması.
  • Kişinin toplumla barışması olarak algılanan, eline, beline, diline sahip olması durumu.
  • Hakk-Muhammed-Ali yolu bir rıza kapısı olarak inanca taşınır.

Rıza üç türlüdür
1. Kişinin kendisi ile rızası.
Pir didarı’nda başı secdede iken kişinin kendi özüyle hesaplaşmasıdır, kendi kendini yargılamasıdır.Bu anlamda secde bir aynadır sufi aynada kendini görecek, kendisiyle baş başa kalacak,eğer bir suçu, hatası, eksikliği varsa kendini ele verecektir.
2. Kişinin toplumla rızası:
Eline beline diline sahip olmakla gerçekleşir. Kısaca Edep olarak algılanan bu üç mühür kişiyi kötülükten uzak tutar. Bunu gerçekleştiremeyen Can hiç bir zaman kendi özüyle doğru yolda buluşamaz.
3. Kişinin Hakk-Muhammed-Ali yoluna hüsnü rızası:
Kişi bu yola, inanç ve itikatla zorlanmadan kendi rızası ile girer. Yola rıza ile giren can, yolun gereklerini severek, inanarak yerine getirmek durumundadır. Yola giriş malı mala, canı cana katmak anlamına gelen musahiplikle başlar. Toplumda razı olursa, kişinin kendi özüyle rızası gerçekleşir. Böylece üç rıza birleşmiş, el ele, el Hakka ulaşmış olur.