AABF Hessen Bölge İnanç Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Başkan Ali Ekber Erden
Başkan Yardımcısı Gülüm Kaya
Sekreter Hasan Kılınç
Sekreter Yardımcısı Bakır Bozkurt
Sayman Ali Aydın
Sayman Yardımcısı Musa Can
Eğitim sorumlusu Bakır Bozkurt
Yardımcısı Kemal Nayman