Enelhak

Hallac-ı Mansur’un Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta görme; Hak ile Hak olma. anlamında söylediği söz.
Hallac-ı  Mansur’un, insanı-Tanrıyı-doğayı bir bütün olarak gören inançta sevgiyi temel alan ve herşeyi insanda arayan bu öğretisi, Alevi-Bektaşi inanç ve öğretisininde temeli olmuştur.
Mansur’un Enel Hakk düşüncesini, şeriata aykırı gördükleri için astılar.
Anadolu Aleviliğine ve erenlere önemli etkisi olan ünlü düşünürlerden Ebül vefa Hallac-ı Mansur’u yargılayan mollalara söylediği sözde oldukca anlamlıdır
Mansur Enel Hakk demeyipte Enel Batıl mı; yani ben gerçek değilim mi deseydi.