Kurban Erkani Kürtce Kurban Erkani Zazaca Kurban Erkani Almanca Kurban Erkani Ingilizce Kurban Erkani Fransizca

Gül Cemallere Aşk ola sevgili Canlar
AABF Inanç Kurulu olarak Cem Evlerimizin Kanunların elveridiği şartlara uyarak Kurban Erkanları için Cem Evlerinde Kurbanlarını Yol ve Erkan Düstürü gereği tığlamaları ve Erkanlarını
yürütmeleri temennimizdir.
Cemevi üyelerinin Razı ve Rızalığı ile fazla lokmalarını kendi cemevlerine veya gerçek ihtiyaç
sahiplerine her zaman olduğu gibi ulaştırılması İnancımızdaki güzelliğin bir göstergesi
olacaktır.
Canım kurban, tenim tercüman,
Canım Erenlere kurban
İkrarım ezelden kadim
Canım meydanda meydanda
(Nesimi)
Alevilik´te asıl Kurban nefsini tığlamaktır; “Canım kurban, tenim tercüman” diyerek Mansur
darında ikrar verip ikrarında durmaktır. İlim ve İrfanla olgunlasıp Erenler Yolunda el ele, el
Hakk´a meydana gelmektir. Alevilikte Tanrı`ya yaklaşmanın en güzel yolu, sevgiden,
güzellikten, dogruluktan, iyilikten, yani Kamil (olgun, yetkin) insan olmaktan geçer.
Ölmeden evvel ölmek, bu Dünyadan vazgeçip İnsan-ı Kamilliğe ulaşmak yani bir bütün olarak
herşeyinden vazgeçmektir. Nefsini körelterek ölmeden önce ölmek, yola bağlılık Can`ın
Canan`a adanmasıdır.Hak ile bir olmak, sevgiden, güzellikten yana olup Kamil İnsan olmaktır.
ŞAH HATAYİ’m eder bilir mi her can
Kurbanın üstüne yürüdü erkân
Tırnağında tesbih kanında mercan
Mümin müslimlere indi bu kurban
Pirimiz Hata-i ninde bildirdiği gibi Kurban üstüne erkân yürür, çünkü İkrar veren Can canını
Kurban eder
Haktan Niyazımızdır bizleri uğursuza, nursuza, iki yüzlüye, Pirsize tuş ettirmesin. Erkanımız kabul, muradlar hasıl ola, evlerimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola. Lokma Sahipleri
lokmalarından Şefaat bula, niyazlarımızı yüce Yaradan kabul eyleye.
Bariş ve Sevgi dolu bir Dünya için Aşk ola
05.07.2022
AABF Inanç Kurulu

 

Kurban Erkani Kürtce Kurban Erkani Zazaca Kurban Erkani Almanca Kurban Erkani Ingilizce Kurban Erkani Fransizca