İmam Muhammed Taki

Adı Muhammed Taki
Ünvanı Taki (Tanrıdan sakınan kendini gözeten cömert)
Babası İmam Rıza
Anası Sebike
Doğum yeri ve tarihi Medine, 810
Çocukları Ali Naki, Musa, Hasan, Muhammed adında dört oğlu;
Hakime, Hübeyre, Ümame ve Fatma adında dört de kızı vardı
Şehadet  tarihi Bağdat/kazımiye 835
Türbesi Bağdat/kazımiye’de İmam Musa Kazim’ın türbesinin bitişiğinde
Şehadet sebebi Abbasi halifelerinden Mutasım tarafından zehirletilerek şehid edildi

 
Dokuzuncu imam olan İmam Muhammed Taki, 811 yılında doğmuştur. 835 yılında ise şehit edilmiştir. İmam Muhammed Taki, genç yaşına rağmen büyük bilgi sahibiydi.
Onun bilgisini kıskananların başında Abbasi devrinin kadısı Yahya geliyordu. Kadı Yahya, İmam Muhammed Taki’yi toplum içinde küçük düşürmek, ona gösterilen sevgiyi, ilgiyi kırmak için toplantılar tertiplerdi. Fakat İmam Muhammed Taki, bilgisiyle adeta orada bulunanları büyülerdi.
Halife Mem-un İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a getirttiğinde, ancak on altı yaşındaydı. Burada Halife Mem-un’un kızı Ümmü Fazl ile evlendi. Mem-un’un ölümü üzerine Medine’ye yerleşti.
İmam Muhammed Taki, kendi ecdadlarının yolundan gittiği gibi haksızlıklara da boyun eğmedi.
Mem-un’un yerine halife olan Mutasım İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a davet etti. Mutasım ikram ettiği yemeğin içine zehir katarak 25 yaşındaki Muhammed Taki’yi şehit ettirdi.
Muhammed Taki’den günümeze gelen kelamlar:
 
“İlim bir hazine, susmak ve sormak ise onun anahtarıdır.”
“Halk, başındaki insanların düzelmesi ile düzelir.”
“Fırsatlar bir ganimettir.”
“Bir işi sağlamlaşmadan önce açıklamak, o işin bozulmasına sebep olabilir.”
 
Taki ile Naki Nur oldu gitti
Hasanü’l  Askeri pir oldu gitti
Mehdi mağarada sır oldu gitti
Allah bir Muhammed Ali diyerek
                               Kul Himmet