AABF İNANÇ KURULU

YOL’UMUZ ŞAH-I MERDAN ALİ’NİN YOLUDUR

Sırat-ı Mustakim üzere gözetirim Rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem…. Nesimi                        21.09.2018

Bizler Hakkı insanda, insanı da Hakta bildik. Muhammet Mustafa‘yı Mürsit, Ali-yül Murtezayı rehber, Hüseyni deşti kerbelayı pir kabul ettik. İkrar verdik yola talip olduk. Şahı merdanın adaletini, Fatima Ana’nın sevgisi ve merhametini,  İmam Hüseyin‘in duruşunu, pir sultanın ikrarını kendimize rehber edindik.

Bunlar İnancımızın temel taşları, kutsalları, olmazsa olmazlarıdır.. Kutsallarımıza dil uzatan bedbahlar şunu iyi bilsinlerki miraslarına sahip çıktıkları ağababaları tarihin karanlık delhizlerinde mekan buldular.

Ebu Süfyan tayfasının Muhammet mustafa ve ehli-Beytine yaptıklarının devamı olan saltanat dincilerinin, günümüze kadar uygulaya geldikleri zülümlere boyun eğmeyen, Şah Hüseyinin ‘‘Kesilen başım dahi yezit‘e biat etmeyecektir‘‘ Dusturundan hareket eden Alevilere, bu misyonerlerin vızıltıları sadece ortalığa yayılan pis bir koku misalidir.

Aleviler Hakk bildikleri yolda, hak ile beraberdir, Harici söylemlere ve İblislerin talim ettiği yola mihnet etmezler. İçerden ve dışardan gelen her türlü iblisvari söylemler ve saldırılar bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede verdiğimiz ikrarın önünde diz çökecektir.

Etiketleri, isimleri ne olursa olsun, hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler Kutsallarımıza değerlerimize dil uzatanların, değerlerimizin içini boşaltmaya çalışanların, bizleri şu veya bu şekilde misyonerliklerini yaptıkları dinlerin, inançların ve ideolojilerin yandaşı yapmak isteyenlerin sonu da geçmişleri gibi hüsran olacaktır.

Bu yol’a gönül vermiş bütün canlarımız, İmam Hüseyin’in kerbeladaki duruşunu, İmam Hüseyin’in düşmanlarına karşı bu günde sahipleneceklerdir.

Mateminiz ve oruçlarınız kabul olsun.

Hakk bizleri oniki imamların katarından ayırmasın..

AABF İNANÇ KURULU