AABF İNANÇ KURULU

Sevgili Canlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28-12-2018

AABF bir inanç kurumudur. İdeolojik ve siyasi bir yapı değildir. AABF programı‚ ‘‘Alevilik; Allah- Muhammed-Ali kutsallığını kalbinde taşıyan“… Diye başlamaktadır.  Bu kurumda bizleri yanyana getiren  Alevilik inancıdır. İnancına, ikrarına sadık canlarımızın emekleri ve verilen lokmalar ile bugünkü duruma gelen, günden güne dahada büyüyen ve yeni kazanımlara öncülük eden AABF bütün Alevilerin umudu haline gelmiştir.  Görev, umudu yıkmak değil umudu büyütmek olmalıdır.

Asırlardır süregelen baskı ve asimilasyon politikalarına rağmen, yeniden dirilen Alevi hareketini kendi kişisel çıkarları doğrultusunda bir yerlere yamamaya, kendilerine pay çıkarmaya çalışan kişi, kurum ve ideolojik yapılanmalara karşı Aleviler bir bütün olarak tepki vermeli ve Alevi hareketinin unufak edilmesini dört gözle bekleyen egemen zihniyetin istekleri kursaklarında bırakılmalıdır.

Son dönemlerde AABF ye karşı  gerek içerden gerekse dışarıdan yoğulaşan saldırılar, yaşanan gerginlikler sürecin nasıl işleyeceği konusunda bariz ip uçları vermektedir.

Ebu Suud zihniyetinin Alevilere Ateist veya Ali’siz demesi alışılagelendir. Ancak kendilerine Aleviyim diyenlerin bu kara iftiralara sözcülük yapmaları çok manidar ve düşündürücüdür.

Bizler çok iyi biliyoruzki, İçimizden de birileri dışarıdan gelen saldırıları daha etkili ve  haklı çıkarmak için değerlerimize hakareti görev kabul edip harekete geçerek, kendilerince bir yangın çıkarmaya çalışıyorlar. Bu danışıklı döğüşün farkındayız.. Kurum olarak bu planları boşa çıkarmak, AABF ye sahip çıkmak yeni kazanımlar elde etmek bizim öncelikli görevimizdir…

AABF bir bütündür. Alevilik anlayışı programında yazılıdır. Çıkarılan erkân kitapçıkları meydandadır, yaptığımız cem’ler, erkânlar yüzlerle, binlerle cemal cemaledir, saklımız, gizlimiz yoktur. Bütün cem evlerimizde başta İmam Ali olmak üzere, oniki İmamlar, H.Bektaşı veli ve diğer yol ulularımızın resimleri asılıdır. Çerağımız Hakkın, Nübüvetin ve velayetin isimleri anılarak uyandırılmakta, bağlamamız Hakkı çağırmakta, Matemimiz kerbela şehidi imam Hüseyin ve oniki imamlar için tutulmaktadır. Bizim Ali’miz İlim şehrinin kapısı, velayetin şahıdır. Bütün bunlar bizlere Ali’siz diyen gönlünün karası diline vurmuş iftiracılara cevaptır. Bizler sadece dilimizle değil gönlümüzle Ali’yi çağıranlarız. Hak-Muhammet-Ali, birileri gibi yüzümüze maske değil, gönlümüze mihmandır.

Canlar. Yol Hakk-Muhammet-Ali yoludur. Son konfederasyon bildirisinde “Alevilik kendine özgü bir inançtır” tanımlaması; Ehli-beyti, Oniki İmamları ve Geleneksel Aleviliğin değerlerini reddeden veya onlarla çelişen bir durum değildir‘‘ Deniyor. Bu yol’un kutsalları, değerleri bizim olmazsa olmazlarımızdır. Hak-Muhammet-Ali, Ehli-Beyt, oniki imamlar, yol ulularımız, ocaklarımız bizim için vazgeçilmezdir. Bu yol’da Hüseyin olunmalıdır. Pir sultan olunmalıdır. Basit olanı seçmek, terketmek, ayrıştırmak, ötekileştirmek var olanı yıkmak yol’a gönül vermiş olanların  görevi olmamalıdır. Söylenenlere aldırmıyoruz, Şah-ı Merdan Ali‘nin yolunda yürümeye devam ediyoruz.

AABF İnanç kurulu olarak: Diyoruzki ! Kendimize yeni isimler ve yeni ortaklar bulmaya hacet yoktur. Alevi dili ve edeb’i ile uzaktan yakından ilgisi olmayan şer söylemler terkedilmeli birliğin ve beraberliğin önündeki sunni engeller kaldırılıp AABF nin kazanımlarına sahip çıkıp yanlız Avrupada değil uluslararası alanda da sesimizi duyurmalıyız..

Yeni yıl Dünya insanlığı için barış ve kardeşlik yılı olsun..

Daha büyük başarılar için.

Hakk-Muhammet-Ali yardımcınız olsun.

AABF İNANÇ KURULU