AABF İNAÇ KURULU

Son gellişmeler hakkında 30.01.2017

Dilinizi daima iyi kullanınız. O , sizi saadete götürdüğü gibi, felaketede   götürebilir… Şah-ı Merdan Ali

Arif olmak kişinin kendisini tanımasıdır, kemalettir, haktır. Kişi kendini bilmiyorsa nahaktır, kemaletten, erdemden uzaktır, yol diliyle ham ervahtır..

Bu yol İkrar üzerine kuruludur, İkrarına, değerlerine, kutsallarına sırtını dönmüş olanlara, Değerlerimize dil uzatanlara, gereken cevabı yol ulularımız her satırında, her cümlesinde vermişlerdir.

….Sırat-ı Müstakim üzere gözetirim rahımı
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.
Nesimi

İnancımız Hak-Muhammed-Ali inancıdır. Hak yoluna bağlı olan, Ehli-Beyte ikrar verenlerin gönüllerinde Hakkın sevgisi, Hakkın kelamı vardır. Yolun Talibi  ‘‘İblisin talim ettiği yola‘‘ yolcu olanlara minnet eylemez..

İsmi, cismi, sıfatı, etiketi  ne olursa olsun, Alevi yol’unu kendi siyasi emelleri ve çıkarları için kullanan bezirganlara Aleviler Yol bazında gereken cevabı vereceklerdir. Alevi Yol’una, kutsallarına musallat olmuş, ‘‘ İblisin talim ettiği‘‘ yolun misyonerleri şunu iyi bilsinlerki mirasını devr aldıkları zihniyetin sahipleri yaklaşık bir asır boyunca Ali’ye, Ehli-beyte, o soydan gelenlere ve o yolun yolcularına hakareti kendilerine ibadet haline getirmişlerdi. Yüzyıllardır sistematik olarak yürütülen bu kervana Günümüz Yol’suzlarının da katılması bizler için supriz değildir..

Pir Sultan Abdal’ım erenler nerde

Çalısız kayasız bir sahra yerde..

Kerbela çölünde kandilde nurda..

Gel dinim imanım İmam Hüseyin….

Şah-ı Merdan Ali’nin, İmam Hüseyin‘nin katarından uzak olan, gönlünde Hak‘tan gayrı hertürlü vesvese bulunan bu maskeliler bilmelidirlerki Alevi inancı Dil, din, ırk, renk ve coğrafya  ayrımı yapmadan Hakk sevgisini gönlünde taşıyan  bütün insanlığı kucaklar.. Sağ’dan gelen ‘‘Cem evleri cümbüş evidir‘‘ Ve “Sol“cu  geçinen bazı kesimlerden gelen ‘‘Cem evi cami’ye benziyor‘‘ Kavramları arasında özde hiçbir fark görmüyoruz..

Hak’tan, hukuktan, Yol’dan, İkrardan binasip olan bu tüccarların tek amacı Hak-Muhammet-Ali yolunun değerlerinin içini boşaltarak kafa karıştırmak ve yok etmektir..Cem evimizi ‘‘camiye‘‘Benzetenlere, Muhammet-Mustafaya ‘‘Deve tuccarı‘‘ diye hitap edenlere, ‘‘Arap ve Arap çölleri ‘‘ diyerek ırkçılık, ayrımcılık yapanlara,  Yol ulularımıza hakaret edenlere diyoruzki ! Bizim Muhammet Mustafamız, Şah-ı Merdan Ali’miz, Fatima Ana’mız ve Şah Hüseyin‘imiz o çöllerden geldiler. Aleviler hiçbir ayrım yapmadan, bütün insani değerleri kucakladılar ve kucaklamayada devam edeceklerdir..

Ne bilsin cahil ü nadan Muhammed ya Ali kimdir

Muhammed serveri dindir Ali’dir cümleye rehber….Nesimi

Bizler Şah-ı Merdan Ali’nin, Şah İmam Hüseyin’in, Mansurun, Nesiminin, H.B.Velinin, Pir Sultanların yolunun yolcularıyız..Bu yola gönül verenler ancak ki Erenlerin ceminde kendilerine yer bulurlar. Gerisi  ‘‘ Eşik‘‘in dışındadır, Ham ervahtır.

Biz Tüccar Değiliz Alıp Satmayız

Erkan Gözetiriz Yoldan Sapmayız

Gönlümüz Ganidir Kibir Tutmayız

Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz….   Şah Hatayi

AABF İnanç kurulu olarak..

Etiketi ve sıfatı ne olursa olsun…

İnancımızı egemen Emevi-Abbasi ve değişik mezheplerin potasında eritmeye çalışan kurum, kuruluş ve kişilere…Ayni zamanda İnanç değerlerimize, kutsallarımıza her türlü hakareti mübah gören ve yüzlerine maske çekmiş  ‘‘Sözde Alevilere‘‘ Karşı …

Hak-Muhammet-Ali demeye devam edeceğiz..
Ehli-Beyt’in çerağı Hakkın çerağıdır.. ‘‘Sırat-ı Müstakim‘‘in ışığıdır…  Bu çerağ sonsuza dek yanacak ve  ‘‘Harici‘‘ vızıltıların korkusu olmaya devam edecektir.

AABF İNANÇ KURULU