Değerli Canlar,
Hepimizin bildiği gibi 2009 yılı Muharrem Orucu ve Yas-ı Matem günleri  Aralık ayının 17 sinde, bu tarihten üç gün önce de Masumlar, başlıyor. Oruç  ibadetini eda etmek isteyen canlar 14 – 16 Aralık günleri Masumları, 17 – 28 Aralık günleri Muharrem orucunu tutar, 29 Aralık günü de Kurban ve Aşure lokmalarını verirler. Muharrem Orucu (Yas-ı Matem, Oniki İmamlar) Alevi – Bektaşi İnancının önemli bir bölümünü teşkil eden, inanç sisteminde önemli bir mehenk taşıdır. ‘Ben Alevi’yim’ diyen tüm canların (hastalar, yaşlılar ve çocukların dışında) yerine getirmeleri gereken bir ibadet hizmetidir, görevidir. İnancımızın gelenek ve kültürünü gelecek nesillere taşımak, geleceğimizin inanç kimliğini kanıtlamalarını sağlamak ta yine biz inanç önderlerine ve ebeveynlerine düşen bir görevdir. Sözlü inanç gelenek ve kültürümüze göre Muharrem Orucu, Aşure binyılların öncesine kadar uzansa da özellikle Hz. Ali, Kerbela Olayını, Oniki İmamları merkezine alan, zalimin zulmüne karşı gelen, mazlumun yanında olan, mertliği, dürüstlüğü ve yiğitliği simgeleyen bir olgudur.  13. günde tığlanan kurbanlar, yapılan Aşure ile ibadetin doruk noktasına ulaşılır. Bu güzel ibadet eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Bu anlamda:     Oruç İbadetini eda edecek Canlar,
–          Oruç tutmak için niyet etmeli,
–          Zevk ve keyf verici yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı,
–          Aşırı zevk veren tutum, davranış ve konuşmalardan çekinmeli
–          Sahur, iftar, gibi kavramlar kullanılmamalı
–          Oruçlar toplu mekanlarda açılmalı,
–          Her gün lokmalardan önce veya sonra bir konu üzerinde konuşulmalı,
–          Lokma yeme esnasında ‘Sofra Duası’ Gülbenk okunmalı,
–          Hizmet sahiplerinin hizmetleri takdir edici sözlerle değerlendirilmeli
Özellikle bu sene  oruçlar tatil günlerine denk gelmektedir. Alevi Kültür Merkezlerimize yoğun bir katılım olacaktır. Katılacak canlarımıza  AABF olarak elde ettiğimiz , Alevilik dersleri konusunda, geniş bilgi verilmelidir. Oruçlarımız Almanya geneli aynı saat’te açılacaktır (16.45 de)
29.12.2009 tarihinde yapılacak  Aşurelere çevrenizde Alman komşularınızı, Belediyeleri, Kiliseleri, şehrinizde bulunan diğer inanç guruplarını Siyasi Parti temsilcilerini davet ederek, Muharrem  Orucu ve Aşureyle ilgili bilgiler verilmelidir.
Bu vesile ile Muharrem Orucunuzun makbul, İbadetinizin mübarek, Kurban ve Aşure’nizin Hakk – Muhammed – Ali Dergahına kabul, tüm hizmetlerinizin daim olmasını Aşk-ı niyaz ederiz.
Cafer kaplan
AABF – İnanç Kurulu Başkanı