Sayın Başkan
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri
Yaklaşmakta olan Muharrem “Matem” Ayı inançsal hizmetlerin yoğun yaşandığı günlerdir. Bu günlerde hizmetlerin daha organizeli yürütülebilmesi için AABF İnanç Kurulu ve bölgelerde hizmet veren ,AABF Bölge İnanç Kurululları’nın zamanında bilgilendirilmesi önemlidir. Özellikle Almanya’da Cemevi-AKM sayımızın çok olması ve akabinde  inancsal anlamda hizmet veren dedelerimizin çalışır durumda olması yapılacak organizasyonun önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Mevcut oluşabilecek sıkıntıları minimuma indirebilmenin yolu ancak bilgilerin zamanında paylaşılması ile mümkün olabilir.
A A B F İnanç Kurulu olarak 4 yıldır aralıksız ve büyük bir kararlılıkla yaptığımız, Dede Ana eğitimlerinde yetişen Dede ve Analarımız, geldigimiz şu gün itibariyle Alevi Kültür Merkezlerimiz’de hizmet bekleyen canlarımızın beklentilerine cevap verecek noktaya gelmeleri bizleri sevindirmiştir. Yaptıgımız eğitim seminerlerinde yetişen değerli Dede ve Analarımıza bundan böyle  “Yolumuza ve İkrarımıza” verecekleri hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyor, hizmetlerinin Hakk defterine  yazılmasını temenni ediyorum.
Ayrıca, yıllardır her Matem Ayı boyunca tüm olumsuz koşullara rağemen inançsal anlamda hizmet bekleyen canlarımızın beklentilerine cevap vermek için her türlü fedakarlığı ve özveriyi veren AABF Bölge İnanç Kurullarımızın bu üstün çabaları ve gayretleri de takdirle karşılanmalıdır.
Avrupa’da inanaçsal anlamda hizmet verecek Dedelerimizin  çalışıyor  durumda olması  hizmetlerin aksamaması  için  bazı Cemevi-AKM’lerimiz Türkiye’den Dede getirmekteler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kurumsal yapımız göz önünde bulundurularak, AABF İnanç Kurulu’a hangi Dedenin Türkiye’den getirileceği mutlaka önceden danışılmalıdır ve bilgilendirilmelidir.
Sevgili Canlar, Degerli Dostlar,
Alevi inancında yapılan inançsal hizmetlerin bir maddi karşılığı asla yoktur. Bizim inancımızda hizmetlerin karşılığı  olarak “Rızalık Şehri” ve “Hakk Lokması” vardır. Bu nedenle de Hakk lokması için maddi bir pazarlık verilecek hizmetin öncesinde de, sonrasında da söz konusu olamaz. Yaptığımız kültürel etkinliklere gelen sanatcılarımızla yapılan maddi pazarlık ve önceden ne kadar alacağı gibi bir anlaşma  yapılmaktadır. Ancak, inançsal anlamda hizmet verecek Dedelerimizle de buna benzer bir  yöntem ve uygulama yapılması asla ama asla inancımızla bağdaşmamaktadır.
AABF İnanç Kurulu olarak bu konularda duyduğumuz hasassiyetleri tüm yönetici ve canlarımızla paylaşıyor ve bu tür yöntem ve uygulamaların karşısında olduğumuzu bilginize sunuyoruz.
Aşk-ı Niyazlarımla
Cafer  Kaplan
A A B F İnanç Kurulu Başkanı