15.04.2012 tarihinde Hattersheim AKM’de yapılan Hessen Bölge İnanç Kurulunun
3. Olagan Genel kurulunda bölge yönetimine seçilmiş olan yöneticiler, kendi aralarında
aşağıda belirtilen yönetimi oluşturmuşlardır.
YÖNETIM KURULU
Başkan:                           Ali Ekber Erden
2. Başkan:                       Hasan Ercan
Sekreter:                          Muzaffer Akkuş
Sayman:                          Cafer Abuşka
Asil Üye:                          İmam Çelebi
Yedek Üye:                      Ali Aydın
Yedek Üye:                      Kemal Nayman
AABF-Hessen Bölge İnanç Kurulu’nun 3. Olagan Genel Kurulunun dostane bir ortamda ve
Saglıklı bir şekilde gercekleşmesindeki hizmetlerinden ve sundukları katkılarından dolayı,
Divan üyelerimizA A B F İnanç kurulu Genel sekreteri  Sayın Müslüm Kaya Dede’ye, Sayın Naime Nayman Ana’ya,
Sayın Vahap Aslan’a ve Sayın Hasan Aksünger’e ayrietten seçim komisyonundaki
hizmetlerinden ötürü Sayın Gülüm Dede’ye, Sayin Hidir Düzgün Dede’ye ve Sayin Cafer Aygün Dede’ye, delegelere, misafirlere, Genel Kurulumuza ev sahipligi yapmis olan Hattersheim-AKM yöneticilerine ve özellikle üc yillik hizmetlerinden dolayı 2. Dönem Hessen Bölgesi yöneticilerine tesekkürlerimizi bir borc biliriz. Hizmet Hak icindir.
Hak-Muhammed-Ali yardımcımız, Hızır yoldaşımız ola
Aşkı niyazımla

Hessen Bölge İnanç Kurulu Sekreteri
Muzaffer Akkus Dede