Sevgili Canlar,

Toplumlar, kendi geçmişlerinden aldıkları değerler sayesinde ortak bir bellek oluşturmuşlardır, bu değerler nesilden nesile aktarılarak gerek inançsal gerekse sosyal olarak hem toplumlararası hem de toplumun fertleri arasında barış, sevgi ve dostluğu pekiştirmede çok önemli bir rol üstlenmişlerdir.

İnancımızın önemli değerlerinden olan Kurban günlerini sevgiyi ve dostluğu doruğa çıkarmanın bir vesilesi olarak ele alıp, Cenabı Hakk’tan bütün insanlık için savaşsız, sömürüsüz, zülmün olmadığı, herkesin Hakça, kardeşçe yaşayacağı bir dünya dileyelim.

İnancımızda Kurban sadece bir hayvan kesmek değildir, Mana olarak yakın olmak, sevap kazanmak anlamında olan Kurban, bir hayvan kesilip muhtaç olanlara dağıtılacağı gibi, daha da önemlisi Hakkın rızasını kazanmak için muhtaç olana muhtaç olduğu alanda yardım eli uzatmaktır.

Dünyayı kendi himayelerine almak isteyen firavunların insanlığa karşı açtıkları bitmez savaşların sonucunda, açlığın ve sefaletin kol gezdiği Dünyamızda, insanlığı bu hale getiren düşünce ve zihniyete dur demek en büyük ibadetlerden biridir.

Öncelikle yakınlarımızdan başlayarak zorda ve darda olanlara, kurumlarımıza kurban bedelini bağış olarak vermeli bir derde çare olupta bu sayede Hak razı olsun duasını aldığımızda, Hak katında da sevap kazanmış olacağız.

Kurumlarımız bu mübarek günü en iyi bir şekilde Cemevlerinde Erkán dahilinde yerine getirmeli, rıza ile lokmasını vererek Hakkın rızasını da kazanmalıdır.

Kurbanlarınız, lokmalarınız, dilekleriniz, istekleriniz, muratlarınız ulu divanda kabul olsun.

AABF İNANÇ KURULU