Değerli Yöneticiler,

Deǧerli Dede ve Analar,

Sevgili Canlar,

Alevi inancının önemli günlerinden olan Muharrem Matem orucumuz 02.10.2016 tarihinde başlayacak,14.10.2016 günü Aşure çorbasıyla tamamlanacaktır.

Asırlardır katliam ve acılarla dolu bir tarih içerisinde Hz. Hüseyin´in haklı davası yolunda uğradığı katliamın unutulması Ehli-Beyt bendesi olan toplum tarafında elbetteki mümkün değildir. Muharrem ayının kutsallığı İmam Hüseyin´in Kerbela´da aile efradıyla birlikte haksızlığa karşı direnirken vermiş olduğu mücadelenin sonucunda Yezit tarafından şehit edilmesi ve bu anlamıyla Muharrem ayının Alevi inancında daha da önem kazanması İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına yas çekip oruç tutması inancımızın gereği haline gelmiştir.

Kerbela katliamında İmam Zeynel Abidin´in sağ olarak kurtulup Ehli-Beytin soyunun devamına vesile olmasının on iki İmamların kutsallığıyla birleştirilerek, 12 gün oruç ve yas tutarız. Günümüz Kerbela`larını göz önünde bulundurursak 680´de Yezit tarafından yaşatılan bu vahşeti daha iyi algılayabiliriz.

Haksızlığa karşı çıkmanın ne tarihi ne de günü vardır. Yeryüzünde insanoğlu yaşadığı sürece haklıyla haksız var olacaktır. Önemli olan bu duruşta hangi tarafta olduğumuzu belli etmektir. Elbetteki; bizler Pir İmam Hüseyin duruşuyla mazlumun, haklının, ezilenin, sömürülenin, ötekileştirilenin, hakkı elinden alınanın, kimliğinden dolayı horlananın hakkını savunan tarafta hep olduk olmaya da devam edeceğiz.

Bu duruşu sürdürebilmek ve yaşatmak; bu davaya sahip çıkmakla olunur. Muharrem Ayı içerisinde Cemevlerimizde bir araya gelen canlarımıza yaşanılan bu tarihi iyi anlatmalıyız. Avrupa´daki Alevi hareketinin bu zorlu süreçte elde ettiği hakları, özellikle de, Alevilik derslerinin önemini her akşam gelenlere anlatmalıyız. Çocuklarını Alevilik derslerine göndererek kendi değerlerimizi öğrenmelerini sağlamalıyız. Türkiye´de yaşanılan kötü süreçte Alevileri bekliyen zorluklar karşısında herkesin bir araya gelmesini sağlamalıyız. Matemimizin sonuda kaynayacak Aşure kazanlarımızın gülbenkleri verilirken inanç önderlerimizle birlikte yöneticilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, Alevilik derslerine giden öğrencilerimiz elele tutuşup birlik adına, barış adına, geleceğimiz adına, haksızlığa karşı çıkma adına, inancımızı daha nice asırlara taşıma adına, örgütlülüğümüz adına, yoksullara yoldaş olma adına Pir Sultan Abdal`ın sözüyle „her çicekten bal eyledik“ deyip kazanımıza gülbengi vermeliyiz.

Muharrem süresince özellikle canlarımızın, eğlence, zevk, lüks ve keyiften kaçınılmalıdır. Çeşitli çevrelerden eğlenceler için yapılan davetlere kesin olarak katılmamak ve nedenlerini de böylesi davetleri yapanlara mutlaka açıkça anlatıp hatırlatmak gerekir. Dargınlıklar ve kırgınlıklar varsa barışılır.

Muharrem muhabbetlerimizi televziyonumuz YOL TV üzerinden sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Türkiye´den Avrupa´ya gönderilen „gri pasaportlu“ Dedeler konusunda Cemevlerimizin dikkatli olması gerekiyor. Matem süresince Alevi Kültür Merkezlerimizde yapılan Muharrem muhabbetlerimize canlarımızın katılmalarını sağlamalıyız.

Alevi İnancında oruç açım saatinde güneş batımı dikkate alınarak açılacağını belirtmek istiyoruz. Bu sene Almanya geneli oruçlar hergün saat 18:45-19:00 arası açılacaktır. Zaman açısından muhabbet erkanlarını Cemevlerimiz kendi olanaklarına göre oruçlardan önceye alabilirler. Kurulacak sofralarımızı çok abartılı bir şekle döndürmemek gerekiyor.

Yaşanılan bu kadar haksızlıkların ve zulümlerin olduğu bir dönemde Pir İmam Hüseyin`in söylemiş olduğu söz tam da bugünler içinde söylenmiş olması gerekiyor:

Ben zalimlerle birlikte, varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım“

Bütün canlarımızın matemlerinin Hz. Hüseyin nezlinde kabul olmasını diliyoruz.

Hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı olsun.

AABF İnanç Kurulu