İmam Hüseyin’i anmak ! Hakkı, hakikati anmaktır.

Bakıp çar köşeye seyran eyleyen

Yaraların bende İmam Hüseyin

Hak için kendini kurban eyleyen

Yaraların bende İmam Hüseyin

Kerbela’yı anmak, zülme karşı Hakkın bayrağını göndere çekmektir.

Kerbela tarihte bir kırılma noktası olmuştur. Kerbela, iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, Hakkın ve batıl olanın hesaplaşmasıdır. İmam Hüseyin, Hakkı, hukuku, Mazlumu, insani olanı temsil etmektedir. Yezit ise barbarlığı, vahşeti, karanlığı temsil etmektedir. Yezidin bütün tekliflerini red eden İmam Hüseyin ’’ yezit gibi bir fasıka boyun eğmeyeceğim’’ ‘’Kesilmiş Başım bile Yezide biat etmeyecektir’’ diyerek tarihe not düşmüştür. Bu duruş Kerbeladan günümüze kadar yezit zihniyeti karşısında ezilen, horlanan, katledilen mazlumların yoluna ışık, ellerinde biat etmemenin bayrağı olarak dalgalanmıştır.

Kerbela islam tarihinde de bir dönüm noktası olmuş, saflar netleşmiş, renkler belirlenmış,  ayrışmanın temeli derin çizgilerle belirlenmiştir.  Muaviye ve oğlu Yezit tarafından yapılanların bir zihniyet meselesi olduğunu şehitler şahı ‘’Müslümanlar, Yezit gibi bir hükümdara düçar olduğunda artık islamla vedalaşmak gerekir’’ şeklinde açıkça dile getirmiştir.  Bu söz bir dönemin, bir dönüm noktasının mihenk taşıdır.

Kerbelayı anmak sadece matem süresince olmamalı. Elbetteki bu günlerde yoğunluk var ve olmalıdır da… Kerbela davası mazlum ile zalimin mücadelesidir. İnsanlık var olduğu müdetçe olacaktır. Bu mücadele, kerbela olayını yaratan zihniyet ve o zihniyetin günümüzdeki mirasçılarının saltanatları uğruna halklar üzerindeki baskı ve kendilerine biat etmeyenlere karşı uyguladıkları insanlık dışı zorbalıkları yeryüzünden silininceye kadar devam edecektir.. Amaç Geşmişte olanları hatırlamak, onlardan dersler çıkarmak ve gelecekte olacaklara engel olmak ve Hakça bir düzen sağlamaktır.

Alevi inancı sevgidir, haktır, hukuktur. kardeşçe bir arada yaşamanın, zülmün, baskının olmadığı bir dünya özlemidir. İmam Hüseyin’i anmak bu özlemi yaşatmaktır. Hakkı, hakikatı anmaktır Haksızlığa boyun eğmemek ve her türden ihanete, bölüp parçalamaya, yok etmeye ve biatçılığa, İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza cephe açmış iç ve dış mihraklara karşı Hüseyni duruşu sergilemekle eşanlamlıdır…

Matem süresince, Diyanet ve çeşitli kuruluşlar tarafından gönderilen veya getirilen ‘‘Gri pasaportlu‘‘ Dede’lere, araştırmacılara, yazarlara bütün Canlarımız duyarlı olmalı ve gereken tavır alınmalıdır.

Matem orucu  gün batmak üzereyken açılır. Canlarımız bulundukları yöreye göre gün batımını dikkate almalıdırlar. Takriben 19.15 — 19.30 arası.

Hakkın rızası için tuttuğunuz oruçlar ulu divanda ve Kerbela şehitleri için yaşadığınız Mateminiz İmam Hüseyin’in dergahında kabul olsun..

AABF İNANÇ KURULU

03.09.2018