A A B F İnanç kurulu olarak Türkiyede  10-11-09  Eylülde yapılan Dergahta birlik toplantısına kurumumuzu temsilen  Başkan ve de Genel sekreter katıldılar. Nisan ayı içerisinde Veleyettin Hürem Ulusoy ve Dertli Divanininde katıldıkları, Avrupa Boyutuyla   Almanya’da 3 toplantı Hollandada  1 toplantı  isviçre ve Fransada toplantılar gerçekleştirilmiştir .
Toplantılar A A B F  İnanç kurulu çalışmalarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.Toplantıların amacı Türkiyede yapılan toplantıya destek ve düşüncelerin ortaya konulması anlamında  yapıldı.10-11.09 tarihlerinde yapılan toplantıya  katılımın yüksek olması ,Türkiyede  inanç birliğinin sağlanmasına tam destek verildi . AABF İnanç kurulu olarak  sunduğumuz destek ve önerilerimizi  konuşma metninde göre bilirsiniz. Ayrıca bir sonuç bildirgeside yayınlandı.
A  A B F  İNANÇ KURULU