AABF İNANÇ KURULU

İBADET YERLERİMİZ

KİN VE NEFRET DEĞİL, SEVGİ VE BARIŞ OLSUN.

İbadet yerlerimize, kutsallarımıza yapılan her saldırı bir bütün alevi toplumuna yapılmıştır.

Bu girişimler tarihsel seyir içinde  Emevi zihniyetinin Aleviler üzerindeki baskı ve zülüm politikalarını hatırlatmaktadır. İbadet yerlerimize ve kutsallarımıza yönelik bu saldırılar Ülkemizde toplumsal barışı inşaa etmenin yerine, toplumsal barışı yok etmeye yönelik çabalardan başka bir anlam ifade etmemektedir.

Hak, Hukuk, barış ve kardeşlikten  başka bir istekleri olmayan Alevilere karşı, sistematik bir şekilde sürekliliğe kavuşturulan bu uygulamalar yanlız Alevileri değil, vicdan sahibi olan her kesimden insanı da rahatsız etmektedir.

Aleviler geçmişte olduğu gibi bu günde ve gelecekte de yaşama hakkına sınırlama getirilenlerin, haksızlığa uğrayanların yanında oldular ve olacaklardır. İnancımızın temel dustürü olan dili, dini, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun eşitlik ve özgürlük temelinde Hakça bir düzen içinde Hakça yaşamak için, ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerdir.

İbadet yerlerimiz olan Cem evlerimize ve değerlerimize yönelik bu ve benzeri saldırıları ve yaratılmak istenen provakasyonları şidetle redediyor, gönlü Hak’tan yana olan bütün kesimleri bu haksız uygulamalara tavır almaya davet ediyoruz.

Hak ile olun, Hakk ile kalın.

AABF İNANÇ KURULU

20.07.2018