Sevgili Canlar,

Hızır aleyhi-selam denilince hepimizin içini bir sevgi, bir hoşnutluk ve bir ferrahlık kaplar, Hızır’ı hemen yanı başımızda biliriz. Hızır’a o kadar alışmışızdır ki, o bizim gündelik yaşamımızda hep bizimle olmuştur. Her dara, zora düştüğümüzde, iyi ve kötü günümüzde, kederimizde, sevincimizde, hasretimizde hep Hızır’ı çağırmışızdır. 0 hepimizin gönül yoldaşıdır.

Alevi inancında bozatlı Hızır’ın ayrı bir yeri vardır. Hızır darda, zorda, yolda kalanlara yardım eden, el uzatandır. Dertlere derman, hastalara şifa, haneye bereket ve sağlıktır.

Kimilerine göre veli, kimi kaynaklara göre de nebi’dir. Hak katında batın ilmine sahiptir. Zahiri bilgiler Peygamber´ler aracılığı ile açıklanmıştır, batıni ilimlerde (ilmi ledün) Hızır aracılığıyla.

Aleviler Hızır ile Şah-ı Merdan Ali’yi özdeşleştirmişlerdir. Hızır, eğitici, öğreticidir, yol gösteren, yardım eden, yetiş diyenin darına yetişen, yer, zaman, yakınlık ve uzaklığı tanımayan Mürşitlik makamının sahibi, ilahi sırların sultanıdır. Alevi inancında mihman Ali’dir veya Hızır’dır, Hızır donunda gelir bu nedenle Aleviler gelen Tanrı misafirine büyük önem verirler.

Hızır orucu, gün karardığında takriben saat 17.45—18.00 civarında açılır.

Niyet edip, Hızır aşkına oruç tutanlar, lokma dağıtanlar, kurban tığlayanlar, gönlünde muradı olanların, yetiş ya Hızır diye darına duranların,Hakk katında niyetleri kabul ola.

Hızır Orucunun Niyet Gülbangı : Bismişah ya Hızır Ev halkı olarak dar olduk didar gördük. Teslimi rıza kıldık, birbirimize yar olduk. Niyet ettik Hızır aşkına dilek dilemeye, darına durmaya. Hakk katında dileklerimiz muratlarımız kabul ola. Hızır yoldaşımız ola. Şah-ı Merdan mihmanımız, Hazreti Pir rayberimiz ola. Gerçeğe Hü!

Delil Uyandırılırken: Bismişah, Ya Hızır! Sen her yerde hazır olansın. Her cana nazır olansın! Niyet ettik darına durmaya. Çerağımızı uyandırmaya. Dört kapıda dört çıra hakkı için olsun. Hakk katında şefaat bulsun. Hanemiz şenlik olsun. Rızkımız bereketli olsun. Cümle canlara nasip gitsin. Ocağımız, Çerağımız sönmesin. Hanemizde taş, gözümüzde yaş dökülmesin. Varlığımız dirliğimiz daim olsun. Muhabbetimiz eksik olmasın. Üçlerin, beşlerin, kırkların hakkı için olsun. Akşamlar hayır olsun. Hayırlar feth olsun! Şerler def olsun. Dil bizden, kerem Hazreti Pir´den olsun. Gerçeğe Hü!

Bozatlı Hızır yoldaşımız ,

Şah-ı Merdan Ali Haldaşımız olsun.

AABF İNANÇ KURULU